Bendros žinios apie įstaigą

NAUJIENOS

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Šakių rajono savivaldybės taryba 2022 m. balandžio 22 d. priėmė sprendimą Nr. T-148 „Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas“ , kuriuo ...
Skaityti daugiau
/ Naujienos

 


 

APIE MUS

Viešoji įstaiga “Lukšių ambulatorija” įregistruota 1998.05.05 d. pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

 

Įstaigos veiklos sritys: organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas ambulatorines pirminės sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams. Paslaugos teikiamos įstaigoje ir pacientų namuose.

 

Įstaiga gyventojams teikia visas pirmines ambulatorines sveikatos priežiūrai priskirtas valstybės laiduojamas (nemokamas) paslaugas, nustatyta tvarka įrodžiusiems teisę jas gauti bei kai kurias valstybės ar savivaldybės teisės aktais leidžiamas mokamas paslaugas.

 

Šiuo metu ambulatorijoje dirba 2 šeimos gydytojai, 3 bendruomenės slaugytojos, akušerė ir odontologė. 

 

Tikslai ir uždaviniai:

  • mažinti  pacientų  sergamumą  ir  mirtingumą,  gerinti jų gyvenimo kokybę;
  • užtikrinti kvalifikuotą slaugą;
  • gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą;
  • taikyti priemones, užtikrinančias socialinę integraciją ir prisitaikymą, negalios ištiktiems asmenims dėl sveikatos būklės laikinai arba visam gyvenimui netekus darbingumo;
  • skatinti darbuotojų profesinį tobulėjimą;
  • diegti naujas medicinos ir informacines technologijas
  • gerinti personalo darbo sąlygas.